Aktien

Kindreds depåbevis är noterade på Nasdaq Stockholm sedan juni 2004. Från den 4 januari 2016 är depåbevisen noterade på Large Cap-listan. Den 4 januari 2016 var första handelsdag efter split 8:1. Utdelning om 2,87 SEK (0,235 GBP) utbetalades från Euroclear den 23 maj 2016.

Antalet utgivna aktier per den 8 juni 2017 var 230,126,200

 

Aktieägare

Kindreds största aktieägare per 28 april 2017 är:
Swedbank Robur Fonder 22015490
Andra AP-fonden 13042734
Första AP-fonden 17947148
Anders Ström through company 5666200
Handelsbanken Fonder 9637682
Columbia Acorn 8835951
Lannebo Fonder 8510645
Skandia Liv 8425596
SEB Investment Management 9513817
DnB och Skandia Fonder 5682222
Länsförsäkringar fondförvaltning 4460940
Tredje AP-fonden 3598896
Nordea Fonder 3672776
AMF Fonder 4322846
Kindred Group plc 2585266
Others 102314995
 • Prenumerera på aktieinformation

Analysbevakning

Analytiker som bevakar Kindred är:
 • ABG Sundal Collier
  Anders Hillerborg
  +46 8 566 286 84
 • Carnegie
  Mikael Laséen
  +46 8 5886 8721
 • Danske Bank
  Sharish Aziz
  +46 8 568 805 69
 • DNB Bank ASA, Filial
  Martin Arnell
  +46 8 473 48 95
 • SEB Enskilda
  Viktor Bellak
  +46 8 522 296 74
 • Handelsbanken
  Rasmus Engberg
  +46 8 701 511 16
 • Morgan Stanley
  Vaughan Lewis
  +44 207 425 3489
 • Nordea
  Christian Hellman
  +46 7214 595 66
 • Swedbank
  Mathias Lundberg
  +46 7223 246 95
 • Pareto Securities
  Lars-Ola Hellström
  +46 8 402 5277

Flaggningsregler

Unibet Group plc är ett börsnoterat bolag med Malta som hemmedlemsland och därför gäller flaggningsreglerna i Malta Financial Services Authority:s Listing Rules. Desk "Notification Rules" återfinnes i Kapitel 8 under rubriken "Continuing Obligations" (pdf för nedladdning).

 • Aktierelaterade ersättningar

  Koncernen har olika aktierelaterade ersättningsplaner.
 • Aktieåterköpsprogram

  Styrelsen för Unibet Group plc beslutade den 22 september utnyttja det mandat för återköpsprogram som erhölls vid årsstämman den 17 maj 2016.