Aktien

Kindreds depåbevis är noterade på Nasdaq Stockholm sedan juni 2004. Från den 4 januari 2016 är depåbevisen noterade på Large Cap-listan. Den 4 januari 2016 var första handelsdag efter split 8:1. Utdelning om 3,52 SEK (0,31 GBP) utbetalades från Euroclear den 23 maj 2017.

Antalet utgivna aktier per den 31 juli 2017 var 230,126,200

 

Aktieägare

Kindreds största aktieägare per 31 juli 2017 är:
Swedbank Robur Fonder 22379536
Andra AP-fonden 13042734
Första AP-fonden 20647148
Anders Ström through company 5666200
Handelsbanken Fonder 10408194
Columbia Acorn 8835951
Lannebo Fonder 7874575
Skandia Liv 9735327
SEB Investment Management 8675504
DnB och Skandia Fonder 6336740
Länsförsäkringar fondförvaltning 4622962
Tredje AP-fonden 3601169
Nordea Fonder 3713029
AMF Fonder 4380825
Kindred Group plc 2585266
Others 97728044
 • Prenumerera på aktieinformation

Analysbevakning

Analytiker som bevakar Kindred är:
 • ABG Sundal Collier
  Anders Hillerborg
  +46 8 566 286 84
 • Carnegie
  Mikael Laséen
  +46 8 5886 8721
 • Danske Bank
  Sharish Aziz
  +46 8 568 805 69
 • DNB Bank ASA, Filial
  Martin Arnell
  +46 8 473 48 95
 • SEB Enskilda
  Viktor Bellak
  +46 8 522 296 74
 • Handelsbanken
  Rasmus Engberg
  +46 8 701 511 16
 • Morgan Stanley
  Vaughan Lewis
  +44 207 425 3489
 • Nordea
  Christian Hellman
  +46 7214 595 66
 • Pareto Securities
  Lars-Ola Hellström
  +46 8 402 5277
 • Berenberg
  Roberta Ciaccia
  +44 20 3207 7805

Flaggningsregler

Unibet Group plc är ett börsnoterat bolag med Malta som hemmedlemsland och därför gäller flaggningsreglerna i Malta Financial Services Authority:s Listing Rules. Desk "Notification Rules" återfinnes i Kapitel 8 under rubriken "Continuing Obligations" (pdf för nedladdning).

 • Aktierelaterade ersättningar

  Koncernen har olika aktierelaterade ersättningsplaner.
 • Aktieåterköpsprogram

  Styrelsen för Unibet Group plc beslutade den 22 september utnyttja det mandat för återköpsprogram som erhölls vid årsstämman den 17 maj 2016.