Aktieåterköpsprogram

Aktieåterköpsprogram 2016

Styrelsen för Unibet Group plc beslutade den 22 september utnyttja det mandat för återköpsprogram som erhölls vid årsstämman den 17 maj 2016 (a) högst 23 011 704 aktier/SDB förvärvas,

(b) lägst 1 SEK exklusive skatt betalas per aktie/SDB,

(c) högst 200 SEK exklusive skatt betalas per aktie/SDB, och

(d) återköp skall kunna göras vid flera tillfällen baserat på marknadsmässiga villkor

(e) ett bemyndigande enligt denna beslutspunkt gäller för tiden intill  årsstämman 2017 inklusive avtal om förvärv som ingåtts men ännu  inte slutförts vid denna tidpunkt på marknadsmässiga villkor i enlighet med gällande regelverk.

Förvärv kan ske från den 22 september 2016 och fram till nästa års årsstämma. Inga förvärv kommer att göras under en 30-dagarsperiod före offentliggörande av kvartalsrapport.

Förvärv av aktier/SDB får endast ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den högsta köpkursen och den lägsta säljkursen.

Meddelande om återköp kommer kontinuerligt lämnas till Nasdaq Stockholm.

Syftet med återköp av aktier/SDB är att skapa ökat värde för bolagets aktieägare samt att ge styrelsen ökad flexibilitet vad gäller bolagets kapitalstruktur.

Styrelsens avsikt är att återköpta aktier/SDB antingen skall makuleras, användas som vederlag vid förvärv eller emitteras till anställda som del i aktiebaserade incitamentsprogram.

Enligt maltesisk lagstiftning (the Maltese Companies Act) krävs ytterligare godkännande från bolagets aktieägare för att återköpta aktier/SDB skall kunna makuleras.

Vid användning av återköpta aktier/SDB som vederlag vid förvärv är avsikten att betalning skall ske med aktier/SDB utan föregående försäljning av de återköpta aktierna/SDB.

Av Unibet Groups totala antal utgivna aktier/SDB om 230 126 200 innehas 381 144 aktier/SDB av bolagets som ett resultat av återköpsprogram 2007 och 2011.

 

Unibet Group plc
Repurchase of own shares
Transactions

Date Number of shares repurchased Average price Total number of repurchased own shares Total amount of  shares in Unibet
11 May 2007 21,000 264.101 21,000 28,241,092
14 May 2007 32,000 274.872 53,000 28,241,092
15 May 2007 15,000 273.747 68,000 28,241,092
16 May 2007 10,000 273.25 78,000 28,241,092
18 May 2007 12,000 267.321 90,000 28,241,092
21 May 2007 10,000 259.46 100,000 28,241,092
22 May 2007 10,900 263.048 110,900 28,241,092
23 May 2007 10,000 266.147 120,900 28,241,092
25 May 2007 10,000 270.085 130,900 28,241,092
26 May 2007 10,000 266.038 140,900 28,241,092
30 May 2007 3,000 244.583 143,900 28,241,092

Unibet Group plc
Repurchase of own shares
Transactions

Date Number of shares repurchased Average price Total number of repurchased own shares Total amount of  shares in Unibet
16 August 2007 8,000 186.1344 151,900 28,241,092
17 August 2007 7,900 187.9180 159,800 28,241,092
20 August 2007 10,500 187.9670 170,300 28,241,092
21 August 2007 12,000 184.8750 182,300 28,241,092
22 August 2007 1,500 185.0000 183,300 28,241,092
23 August 2007 2,950 184.5080 186,750 28,241,092
24 August 2007 50,000 185.000 236,750 28,241,092
27 August 2007 12,650 185.2130 249,400 28,241,092
28 August 2007 15,000 186.2680 264,400 28,241,092
29 August 2007 11,500 186.2390 275,900 28,241,092
30 August 2007 13,000 187.7190 288,900 28,241,092
31 August 2007 9,000 194.0530 297,900 28,241,092

 

Aktieåterköpsprogram 2011

Styrelsen för Unibet Group plc beslutade den 10 augusti att utnyttja det mandat för återköpsprogram som erhölls vid årsstämman den 12 maj 2011 (a) antalet aktier/SDB som förvärvas får inte överstiga 2 825 803 st,

(b) priset per aktie/SDB får inte understiga 1 SEK exklusive skatt,

(c) priset per aktie/SDB får inte överstiga 500 SEK, och

(d) ett bemyndigande enligt denna beslutspunkt skall gälla för tiden intill årsstämman 2012 inklusive avtal om förvärv som ingåtts men ännu inte slutförts vid denna tidpunkt.

Förvärv kan ske från den 11 augusti 2011 och fram till nästa års årsstämma. Inga förvärv kommer att göras under en 30-dagarsperiod före offentliggörande av kvartalsrapport inklusive dag för publicering.

Förvärv av aktier/SDB kommer att göras på NASDAQ OMX Nordiska Börs i Stockholm och kommer att göras på marknadsmässiga villkor, i enlighet med gällande lagstiftning och med beaktande av bolagets rådande kapitalstruktur. Meddelande om återköp kommer kontinuerligt lämnas till NASDAQ OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Syftet med återköp av aktier/SDB är att skapa ökat värde för bolagets aktieägare samt att ge styrelsen ökad flexibilitet vad gäller bolagets kapitalstruktur.

Styrelsens avsikt är att återköpta aktier/SDB antingen skall makuleras, användas som vederlag vid förvärv eller emitteras till anställda som del i ett optionsprogram.

Enligt maltesisk lagstiftning (the Maltese Companies Act) krävs ytterligare godkännande från bolagets aktieägare för att återköpta aktier/SDB skall kunna makuleras.

Vid användning av återköpta aktier/SDB som vederlag vid förvärv är avsikten att betalning skall ske med aktier/SDB utan föregående försäljning av de återköpta aktierna/SDB.

Av Unibets totala antal utgivna aktier/SDB om 28 258 038 per den 10 augusti 2011 utgör 190 975 aktier/SDB som återköpts av bolaget under 2007.

Unibet Group plc
Repurchase of own shares
Transactions

Date Number of shares repurchased Average price Total number of repurchased own shares Total amount of  shares in Unibet
1Initial holding 190,975 190,975 28,258,038
11 Aug, 2011 186,000 125.5618 376,975 28,258,038
18 Aug 2011 100,000 128.0000 476,975 28,258,038
19 Aug 2011 101,717 126.4916 578,692 28,258,038

 

Aktieåterköpsprogram 2007

Styrelsen för Unibet Group plc har beslutade i Maj 2007 att utnyttja det mandat för återköpsprogram som erhölls vid årsstämman den 25 april 2007. Bemyndigandet som erhölls den 25 april innefattade återköp av bolagets egna 0,005 GBP aktier/SDB fram till nästa ordinarie årsstämma 2008. Förvärv av aktier/SDB gjordes på Stockholmsbörsen på marknadsmässiga villkor, i enlighet med gällande lagstiftning och med beaktande av bolagets rådande kapitalstruktur. Meddelanden om återköp gavs kontinuerligt till Stockholmsbörsen. Syftet med återköp av aktier/SDB är att skapa ökat värde för bolagets aktieägare samt att ge styrelsen ökad flexibilitet vad gäller Bolagets kapitalstruktur. Styrelsens avsikt är att återköpta aktier/SDB antingen skall makuleras, användas som vederlag vid förvärv eller emitteras till anställda som del i ett optionsprogram. Enligt maltesisk lagstiftning (the Maltese Companies Act) krävs ytterligare godkännande från bolagets aktieägare för att återköpta aktier/SDB skall kunna makuleras. Vid användning av återköpta aktier/SDB som vederlag vid förvärv är avsikten att betalning skall ske med aktier/SDB utan föregående försäljning av de återköpta aktierna/SDB.

Unibet Group plc
Share Repurchase Program
Program initiated on 22 September 2016

Trade Date Volume Traded On-Exchange (market) Volume Traded Off-Exchange (block trade) Average Price on Total Traded Volume Traded Value (SEK) Total Market Volume % Traded of Total Market Volume Avg. of L20D Daily Volume Avg. of L20D Daily Volume %
22/9 2016 100,000 100,000 79.0730 15,814,600 1,951,750 10.2% 1,304,991 7.7%
23/9 2016 344,000 0 79.0223 27,183,671 897,749 38.3% 1,377,072 25.0%
26/9 2016 348,000 1,508,396 78.6756 146,053,090 2,190,077 84.8% 1,394,529 25.0%